Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het
mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud. Niets van deze website mag verveelvoudigd
of overgenomen worden, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van.

ATRIUM en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of
redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade
die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.